At heart I am a warrior

instagram Jun 05, 2020


At heart I am a warrior♥️ Strong women aren’t simply born. We are forged through the challenges of life. With each challenge we grow mentally and emotionally. We move forward with our head held high and a strength that cannot be denied. A woman who has been through the storm and survived. We are warriors! Live with a peaceful heart, cultivate a warrior’s spirit💃 A szívemben harcos vagyok♥️ Erôs nônek nem csak egyszerûen születünk. Az élet kihívásai kovácsolnak minket azzá. Minden kihívással mentálisan és érzelmileg is fejlôdünk. Emelt fôvel haladunk elôre és egy olyan belsô erôvel, ami tagadhatatlan. A nô, aki keresztülment a viharon és túlélte. Harcosok vagyunk! Élj nyugodt szívvel és ápold a benned lévô harcos szellemet💃 #tropicalyoga #tropicalyogajourney #yogainbali #yogalover #namaste #yogateacherbali #yogaforlife #yogateachers #ubudyoga #balilife #yogalifestyle #amedyoga #privateyoga #groupclasses #onlineyoga #yogafordivers #aquayoga #yogatherapy #ubud #balitrips #unityloveharmony #yoganaturally #szabonori #followmetropicalyogajourney

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.