Welcome this magical year of 2020

instagram Dec 31, 2019


I am beyond grateful for the learnings and blessings of 2019 and looking forward to experience this magical year of 2020. Let me be a dreamer and wish you a Happy New Year as... What if our religion was Each other? If our practice was our Life? If prayer was our Words? What if the religion was the Earth? If Forests were our church? If holy water—the rivers, lakes and oceans? What if meditation was our Relationships? If the teacher was Life? If wisdom was self-knowledge? If LOVE was the center of our being💜 Rendkívül hálás vagyok 2019-ben tanultakért és az áldásokért és már várom, hogy a csodás 2020-as év mit tartogat. Hadd legyek álmodozó és kívánjak Boldog Új Évet, úgy mint... Mi lenne, ha a vallásunk Egymásrol szólna? Ha a gyakorlat maga az Élet lenne? Ha az ima a Szavaink lennének? Mi lenne, ha az egyház a Föld lenne? Ha templomaink az Erdők lennének? Ha a szentelt víz a Vizeink - a folyók, tavak és óceánok lennének? Mi lenne, ha a meditáció a Kapcsolatainkat jelentené? Ha a tanár az Élet lenne? Ha a bölcsesség önismeretet jelentene? És mi lenne, ha a SZERETET lenne lényünk központja💜 #tropicalyoga #tropicalyogajourney #byebye2019 #viszlat2019 #welcome2020 #istenhozott2020 #grateful #halas #blessings #aldasok #learnings #tanultak #love #szeretet #dreamer #almodozo #newyear #ujev #happynewyear #boldogujevet #unityloveharmony #egysegszeretetharmonia #mybestlife #legjobbeletem #szabonori #followmeLike & share on Instagram:
tropicalyogajourney

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.