Te hogy viszonyulsz mások elképzeléseihez?

Média Jun 27, 2020

Nyitott maradsz mikor a többiek más véleményen vannak?
GLAMOUR, G-ÉLETSTÍLUS
2017.10.11.
http://www.glamour.hu/geletstilus/te-hogy-viszonyulsz-masok-elkepzeleseihez-26669

A legtöbb nézeteltérés oka, hogy a valóságot különbözőképpen észleljük és értelmezzük.
Nyitott gondolkodásúnak lenni néha nagyon nehéz. Legtöbben felnövünk egy bizonyos családi hitrendszerrel és ennek mentén vagy ettől eltérően kialakul egyéni értékrendünk. Felnőtt korunkban igyekszünk magunkat olyan emberekkel körülvenni, akik hasonló értékrendet vallanak és hasonló dolgokban hisznek. Ez így természetes. Azonban pont emiatt nincs könnyű dolgunk: amikor olyan ötletekkel, nézőpontokkal találkozunk, amik a miéinktől homlokegyenest eltérnek és bár nyitott gondolkodásúnak tartjuk magunkat, mégis időről-időre szinte meg kell küzdenünk érte, hogy ez a valóságban is így legyen.

Mások véleményére háromfajta módon reagálunk. Kinél az egyik, kinél a másik tendencia erősebb. Te melyikre vagy hajlamos?

Vannak, akiknek kimondottan szükségük van mások véleményére. Még nem jöttek rá, hogy a saját értékeik és nézőpontjuk ugyanolyan értékes. Ezeknek az embereknek óvatosnak kell lenniük, mert sérülékenyebbek társaiknál. Ha megkérdezzük őket saját meggyőződésükről, akkor is csak nehezen fejtik ki azt.

Vannak, akik teljesen elutasítják mások véleményét. Általában ezek az emberek magas teljesítményt nyújtók, akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ott legyenek, ahol most tartanak. Néhányan közülük úgy vélik, hogyha nincs meg minden válaszod az gyengeség és ezért úgy „óvják” magukat, hogy elutasítják környezetük véleményét. Mások viszont azt gondolják, hogy ők mindent tudnak és ezért nem is nyitottak társaik elképzeléseire. Ha meg is hallgatják azokat, magunkban csak kevés értéket tulajdonítanak az elhangzottaknak.

Vannak, akik érdeklődéssel állnak mások véleményéhez. Ők az egyensúlyra törekszenek azok között, akik túlságosan támaszkodnak másokra vagy akik teljesen elzárkóznak mások véleménye elől. Nyitottak az együttműködésekre és aktívan keresik is azok lehetőségét. Meghallgatják és megértik azt a bölcsességet, ami mások élettapasztalataiból származik. Jól tudnak résztvenni bármilyen csoportban.

Fontos észrevennünk, hogy bármi is legyen a természetes tendenciánk, a lehetőségünk megvan rá, hogy megtanuljuk értékelni mások elképzeléseit. Amikor ezt tesszük, akkor ötleteink elkezdenek még gazdagabbak lenni, kapcsolataink pedig megerősödni.

Személy szerint meglehetősen nyitott gondolkodásúnak tartom magam, de nekem is, mint a legtöbb embernek, bizonyos témákról erős egyéni véleményem van. Túllépnem ezeken a nézeteken olykor nem könnyen és csak bizonyos erőfeszítésekkel sikerül, még akkor is, ha mások rendíthetetlenül próbálnak meggyőzni. Mindemellett úgy érzem, hogy erős meggyőződéssel rendelkezni csodálatos dolog és hogy mindannyiunknak igaznak kell maradnia ahhoz, amiben hiszünk, de a saját hitrendszer nem azt jelenti, hogy elzárkózzunk mások gondolkodásmódja elől.

A jóga többek között nyitottságra is tanít. Ha szeretnél az életben is rugalmasabbá válni, akkor gyere el egy ingyenes próbaórára a Tropical Yoga stúdióba. Téged is várlak nagy szeretettel!

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.